Contactinformatie
Contactinformatie

Cargotec Privacyverklaring - Sales en Marketing

Cargotec Privacyverklaring - Sales en Marketing

Cargotec Corporation ("wij" of "Cargotec") erkent het belang van de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van mensen en van deze verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Het is de bedoeling van deze Privacyverklaring ("Verklaring") aan te geven op welke manieren wij persoonsgegevens verwerken in onze marketing- en verkoopactiviteiten. Mochten toepasselijke wetten of verordeningen in strijd zijn met deze Verklaring, dan respecteren wij die wetten en verordeningen over eventuele conflicterende gedeelten in deze Verklaring.

Indien u vragen hebt of informatie wilt over deze Privacyverklaring en/of uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met privacy@cargotec.com.

Wie is de gegevensbeheerder van persoonsgegevens?

De gegevensbeheerder en dus de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor de inzameling en het gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid is Cargotec Corporation. Met betrekking tot de gedetailleerde gegevensverwerkingsactiviteiten kunnen afzonderlijk gelieerde ondernemingen van Cargotec ook fungeren als gegevensbeheerders, hetzij onafhankelijk, hetzij in samenwerking met Cargotec Corporation.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens?

Ons voornaamste doel is om informatie te verzamelen over onze klanten die andere bedrijven zijn en geen individuele betrokkenen of personen. Als onderdeel van onze verkoop- en marketingactiviteiten zullen we echter persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het kader van de mogelijkheid om onze producten en diensten aan onze klanten te bieden en onze klantrelaties te beheren. We maken ook gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden,het genereren van leads, het hosten van bedrijfsevenementen, online forums en sociale netwerken.

Met betrekking tot onze websites maken wij gebruik van de websitenavigatiegegevens voor het bedienen en verbeteren van die websites. We kunnen ook websitenavigatiegegevens gebruiken, alleen of in combinatie met andere persoonsgegevens, teneinde u te voorzien van gepersonaliseerde informatie over Cargotec en onze diensten en producten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Algemene klantrelatiebeheer. Om onze producten en diensten aan onze klanten te leveren en om onze klantrelaties te beheren, evenals om prospects en potentiële nieuwe klanten te zoeken, verzamelen wij informatie over personen die werkzaam zijn bij of anderszins verbonden zijn aan die bedrijven. Dergelijke informatie omvat de belangrijkste identificerende gegevens zoals naam, e-mailadres, titel en functies in de desbetreffende onderneming.

Marketing. Ten behoeve van marketing kunnen wij uw naam, adres, e-mailadres, informatie over uw werktitel of functie en uw werkgever of het bedrijf waaraan u anderzijds verbonden bent, te verzamelen.

Website. Als u onze website bezoekt, kunnen we ook informatie over u verzamelen via uw gebruik van onze website, inclusief informatie die wordt vergaard via analysetools en cookies.

Waar verzamelen we persoonsgegevens?

Algemene klantrelatiebeheer. Om onze producten en diensten aan onze klanten te leveren en om onze klantrelaties te beheren, verzamelen wij de persoonsgegevens rechtstreeks van u, via uw werkgever of het bedrijf waaraan u anderszins bent verbonden of via openbare bronnen zoals social mediakanalen.

Marketing. Ten behoeve van onze marketing verzamelen wij de persoonsgegevens rechtstreeks van u, via uw werkgever of het bedrijf waaraan u anderszins verbonden bent, waarbij u werkzaam bent of anderszins verbonden bent of via openbare bronnen zoals social mediakanalen.

Website. Tijdens uw bezoek aan onze websites verzamelen wij gegevens expliciet van u of wij genereren die gegevens via uw gebruik van onze websites.

Wat is de wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op basis van ons rechtmatig belang met betrekking tot hierboven toegelichte doeleinden en onze activiteiten. In sommige gevallen kunnen wij ook om uw toestemming vragen.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens op regelmatige basis alleen met dienstverleners en zakelijke partners die persoonsgegevens gebruiken en verwerken als gegevensverwerkers namens ons. Deze gegevensverwerkers kunnen IT, technologie- en hulpmiddelenleveranciers omvatten die onze gegevens hosten en onderhouden, naast mogelijke marktonderzoekspartners. Andere gegevensverwerkers kunnen ook professionele dienstverleners omvatten zoals headhunters of dienstverleners op het gebied van sollicitantenassessments.

We zijn toegewijd aan het toepassen van adequate maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in alle gevallen redelijk en effectief worden beveiligd, inclusief het verstrekken van toegang tot persoonsgegevens alleen aan personen die een redelijke noodzaak hebben voor toegang tot de gegevens om taken uit te voeren waartoe zij verplicht zijn.

Dragen wij persoonsgegevens: over buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte?

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte. Om een adequate bescherming van de overgedragen gegevens te waarborgen, passen wij standaard de nodige voorzorgsmaatregelen toe in de vorm van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie. Echter, in individuele gevallen kunnen andere voorzorgsmaatregelen gelden. In ieder geval zullen wij er altijd voor zorgen dat uw persoonsgegevens adequaat worden beschermd, zoals vereist door de toepasselijke wetten en verordeningen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen voor zolang die gegevens nodig zijn voor de toepassing waarvoor wij ze hebben verzameld, of als we verplicht zijn om die gegevens langer te bewaren teneinde te voldoen aan toepasselijke wetten. We zullen ook gegevens verwijderen of bij kennisgeving eventuele onjuiste of onnauwkeurige gegevens corrigeren. We zijn toegewijd aan het toepassen van ons intern beleid inzake gegevensbewaring, als deze van tijd tot tijd van kracht is.

Onze praktijken op het gebied van gegevensbeveiliging

Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in gedrukte of elektronische vorm. Wij erkennen onze verplichting tot bescherming van de vertrouwelijke aard van alle persoonlijke gegevens. Wij zijn daarom toegewijd aan het toepassen van beschermende maatregelen ter beveiliging tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, verzamelen, kopiëren, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens. Deze maatregelen omvatten: I) beperking van de toegang en het gebruik van informatie tot die Cargotec- medewerkers, -contractanten en -leveranciers en personen die, om hun taken te kunnen uitvoeren, op eerlijke en rechtmatige wijze, toegang behoeven tot persoonsgegevens; (ii) gebruik van fysieke en elektronische toegangscodes en wachtwoorden om toegang te beheren en te beperken; (iii) opleiding en bewustmaking van de desbetreffende werknemers en ander personeel over gegevensbescherming en privacy; (iv) het toepassen van updates en ten minste technische beveiligingsmaatregelen volgens de industrienorm.

Welke rechten hebben individuen met betrekking tot hun persoonlijke gegevens?

U hebt het recht ons op elk moment te verzoeken u te vertellen welke gegevens we bewaren. Afhankelijk van de plaatselijk geldende wetten hebt u ook het recht om:

(a) ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen als u oordeelt dat deze moeten worden gewist, afhankelijk van de toepasselijke wetten en onze criteria voor bewaren;

(b) ons te verzoeken het gebruik van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(c) bezwaar te maken dat wij uw persoonsgegevens verwerken;

(d) ons te verzoeken uw persoonsgegevens naar u te verplaatsen of naar een andere gegevensbeheerder in overeenstemming met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming;

(e) als we u gevraagd hebben om toestemming en u ons uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u het recht hebben om die toestemming in te trekken overeenkomstig het toepasselijke recht; en

(f) een klacht in te dienen bij een relevante gegevensbeschermingsautoriteit als u oordeelt dat wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat wij dergelijke verzoeken zullen beoordelen en uitvoeren in zo ruim mogelijke mate in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.